Vietcombank được chấp thuận thành lập thêm 5 chi nhánh và 36 phòng ... 03/10/2017 09:06 AM

Ngày 02/10/2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) cho biết đã nhận được Công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho Vietcombank được thành lập thêm một số chi nhánh và phòng giao dịch.

Cụ thể, NHNN chấp thuận cho Vietcombank thành lập thêm 5 chi nhánh bao gồm chi nhánh Phúc Yên (Vĩnh Phúc), chi nhánh Đông Bình Dương (Bình Dương), chi nhánh Tuyên Quang (Tuyên Quang), chi nhánh Nghi Sơn (Nghi Sơn) và chi nhánh Bắc Gia Lai (Gia Lai).

Vietcombank cũng được chấp thuận thành lập thêm 36 phòng giao dịch.

Việc thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch này nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2016 của Vietcombank./.

Nguồn: VietStock.vn