SHA: Rót thêm 35 tỷ đồng tăng vốn cho Quốc tế Sơn Hà Chu Lai lên gấp ... 09/10/2017 10:50 AM

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) sẽ thực hiện tăng vốn cho công ty con là Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai từ 35 tỷ lên 70 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Được biết, Quốc tế Sơn Hà Chu Lai hiện là Công ty con của SHA với sở hữu 100% vốn, tương đương 35 tỷ đồng. Trước đó vào cuối năm 2015, SHA đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp là 10 tỷ đồng Quốc tế Sơn Hà Chu Lai từ CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI).

Nguồn: VietStock.vn