Thời tiết thuận lợi, S4A muốn điều chỉnh kế hoạch năm 09/10/2017 10:51 AM

Trong thời gian từ 19/10 đến 06/11, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2017.


Trong thời gian từ 19/10 đến 06/11, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức năm 2017.

Được biết, trước đó ĐHĐCĐ thường niên của S4A đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70.7 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 16-17%.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2017, S4A đã thực hiện được gần 121 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn tới 104% so cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 2.2 tỷ đồng. Theo S4A, thời tiết thuận lợi nên sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2017 tăng gấp đôi so cùng kỳ khi đạt 137.5 triệu Kwh, nhờ đó doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh.

Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, S4A đã thực hiện được 43.5% về doanh thu và gần 71% kế hoạch cả năm.

Trong vòng 12 tháng qua, cổ phiếu S4A có sự tăng trưởng khá khả quan tới 55%, hiện đang tiến sát mốc 22,000 đồng/cp. Tuy nhiên khối lượng giao dịch khá thưa thớt với bình quân 12 tháng qua chỉ 4,417 cp/phiên.

Biến động cổ phiếu S4A trong vòng 12 tháng qua

Nguồn: VietstockFinance

Nguồn: VietStock.vn