Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp 26/11/2018 08:41 AM

BMP, KHA, BFC, HTN, KHP, DAE, CNC, HSL, BKH vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

 

 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 110% (01 cổ phiếu nhận 11.000 đồng). Thời gian thanh toán 13/12/2018.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15%.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 21/12/2018.

CTCP Sách giáo dục tại Tp Đà Nẵng (DAE): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2018.

CTCP Công nghệ cao Traphaco (CNC – Upcom): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/12/2018.

CTCP Chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2018.

 

CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (BKH – Upcom): Ngày 11/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2018.

 

Nguồn: CAFEF