LDG, L10, LM8, L62, DNM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu 21/02/2019 09:21 AM

 Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

LDG, L10, LM8, L62, DNM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu 

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Ông Nguyễn Văn Khang, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Khang sở hữu 110.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 25/3/2019.

CTCP Lilama 10 (L10): Ông Đặng Văn Long, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 700.000 cp. Trước giao dịch ông Long sở hữu 114.488 cp (tỷ lệ 1,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện ngày 26/2/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu L10, ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 235.000 cp. Trước giao dịch ông Hùng sở hữu 32.454 cp (tỷ lệ 0,32%).

Trong khi đó, cùng thời gian, Tổng công ty lắp máy Việt Nam đăng ký bán 1.488.600 cp trong tổng số 5.049.000 cp (tỷ lệ 51,05%) đang sở hữu.

CTCP Lilama 8 (LM8): Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP đăng ký bán 1.408.730 cp trong tổng số 4.788.655 cp (tỷ lệ 51,004%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện ngày 8/3/2019.

CTCP Lilama 69-2 (L62): Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP đã bán toàn bộ 3.730.515 cp (tỷ lệ 44,96%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/2/2019.

Tổng CTCP Y tế Danameco (DNM): Ông Võ Anh Đức, Phó TGĐ, đăng ký mua 982.833 cp. Trước giao dịch ông Đức không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/2 đến 19/3/2019.

Trong khi đó ông Lê Việt Cường, cha ông Lê Hải Trọng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 162.333 cp (tỷ lệ 3,71%); bà Lê Thị Bích Thủy, em ruột ông Lê Hải Trọng đăng ký bán toàn bộ 196.900 cp (tỷ lệ 4,5%); bà Nguyễn Thị Hòa, mẹ ông Lê Hải tRọng, đăng ký bán toàn bộ 218.000 cp (tỷ lệ 4,98%).

Nguồn: CAFEF