Lịch sự kiện

✎ ĐHĐCĐ SHB: Kế hoạch lãi trước thuế 1,750 tỷ, cổ tức 9% 27/04/2017 12:07 PM

Sáng ngày 27/04, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, trình lên phương án trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7.5% bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 12,036 tỷ đồng.

✎ Ô tô Trường Hải chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% 19/04/2017 09:34 AM

Năm 2016 ô tô Trường Hải đạt gần 7.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 12% so với năm 2015.

✎ Vinataba Cát Lợi trả tiếp 20% cổ tức bằng tiền 19/04/2017 09:37 AM

Năm 2017, Cát Lợi đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.647 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 96 tỷ đồng và mức chia cổ tức từ 30% đến 35%.

✎ C21: 30/03 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% 17/03/2017 08:58 AM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 30/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền của CTCP Thế kỷ 21 (UPCoM: C21), tỷ lệ thực hiện 12%. Ngày thanh toán 20/04/2017.

✎ KBE: 31/03 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% 17/03/2017 09:02 AM

CTCP Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang  thông báo ngày 31/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/04/2017.

✎ TNY: 27/03 GDKHQ chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền và dự ĐHĐCĐ 14/03/2017 08:44 AM

CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên đã thông qua ngày 27/03/2017 là ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4% và dự ĐHĐCĐ năm 2017. Trước đó trong tháng 01/2017, tổ chức này cũng đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến cho đợt này là vào ngày 15/05/2017.

✎ BCE: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 8% 14/03/2017 08:46 AM

HĐQT CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE) đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 8%.

✎ CLL: 23/03 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18% 13/03/2017 10:37 AM

CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) thông báo ngày 23/03/2017 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 18%. Ngày thanh toán 06/04/2017.

✎ LGC: 22/03 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2016 tỷ lệ 9.6% 13/03/2017 10:39 AM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 22/03/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC), tỷ lệ thực hiện 9.6%. Ngày thanh toán 31/05/2017./.

✎ NHC:17/03 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2016 tỷ lệ 10% 07/03/2017 10:14 AM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 17/03/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp . Ngày thanh toán 30/03/2017.