13 triệu cổ phiếu CLW chào sàn với giá tham chiếu 12.500 đồng 11/01/2011 07:58 AM

Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn niêm yết 13 triệu cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán CLW.

Theo đó, ngày 11/1/2011, 13 triệu cổ phiếu của CLW chính thức giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.500 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

Công ty có vốn điều lệ 130 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Tp.HCM.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn); tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ khảo sát xây dựng và giám sát thi công); xây dựng công trình cấp nước; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, lập dự án, thẩm tra thiết kế; tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 của công ty đạt 124,324 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 334,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 3,347 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 15,002 tỷ đồng.

Năm 2010, công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 455,038 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 16,7 tỷ đồng; cổ tức 10%/cổ phiếu.

Nguồn: vneconomy.vn