SBA: Dự kiến cả năm lãi ròng 62 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1% 22/12/2016 08:56 AM

CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) đặt kế hoạch quý 4/2016 với doanh thu từ sản xuất điện hơn 99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 45 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến cả năm 2016 doanh thu từ sản xuất điện đạt 204 tỷ đồng, vừa đủ hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1%. /.

Nguồn: Vietstock