SEB thông qua kế hoạch đạt hơn 39 tỷ đồng LNST năm 2013 09/04/2013 04:03 AM

 

Năm 2013, SEB lên kế hoạch đạt 111,7 tỷ đồng doanh thu và đạt hơn 39 tỷ đồng tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức dự kiến là 26%.

Công ty Cổ phần  đầu tư và phát triển điện Miền Trung (SEB)thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Đại hội cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 đạt 142,8 triệu kWh sản lượng điện thương phẩm, 136 tỷ đồng doanh thu và 53,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

 

SEB thông qua kế hoạch đạt hơn 39 tỷ đồng LNST năm 2013 (1)
Năm 2013, SEB lên kế hoạch đạt 111,7 tỷ đồng doanh thu và đạt hơn 39 tỷ đồng tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức dự kiến là 26%.

 

Kế hoạch đầu tư trong năm 2013: Giao cho hội đồng quản trị quyết định việc triển khai đầu tư dự án thủy điện có công suất dưới  30MW hoặc mua các nhà máy đang thi công hay đã vận hành và mua 1.250.000 cổ phiếu quỹ và quyết định các thủ tục liên quan.

Hồng Vân

Theo TTVN/SEB

Nguồn: cafef.vn