VPC: Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh 08/11/2010 04:45 PM

Văn bản số 36/CV-VPC ngày 01/11/2010 của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam về việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.

Văn bản số 36/CV-VPC ngày 01/11/2010 của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam về việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.

1 Thông tin GCNĐKKD cũ:

- Số: 0103006297; đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 15/01/2010 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

- Tên viết tắt: V-Power

- Trụ sở chính: Nhà 19, lô 1C, đường Trung Yên 11D, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (084) 35626614 Fax: (84) 36526613

- Website: www.v-power.vn

2. Thông tin GCNĐKKD thay đổi

- Mã số doanh nghiệp: 0101601945; đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 8 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

- Tên viết tắt: V- Power

- Trụ sở chính: số 03B, Nhà C9, Khu TT Bộ Tư lệnh Công Binh, Phương Kim Giang, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (084) 35626614 Fax: (84) 36526613

- Website: www.v-power.vn.

Nguồn: hnx.vn