HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH QUA ĐIỆN THOẠI

Công ty chứng khoán SJC xin hướng dẫn quý khách hàng sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại như sau:

   Bước 1: Khách hàng gọi điện thoại theo số điện thoại (028) 3911.9999 - 3915.2226 - 3.915.2227 (Bấm chọn một trong các số nội bộ: 117, 118, 119, 161) để đặt lệnh tại phòng giao dịch.

·        Bước 2: Nhân viên giao dịch tiếp nhận thông tin lệnh đặt từ khách hàng.

·        Bước 3: Nhân viên giao dịch yêu cầu khách hàng cung cấp “Mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại” để xác nhận.

·        Bước 4: Nhân viên giao dịch hoàn tất việc đặt lệnh cho khách hàng.

·       Bước 5: Khách hàng vào trang “Giao dịch trực tuyến” từ trang chủ của SJCS để tiến hàng duyệt lệnh vừa đặt qua điện thoại.

·       Bước 6: Khách hàng rê chuột tới mục “Đặt Lệnh Trực Tuyến” chọn “Duyệt Lệnh qua Phone” sau đó xuất hiện màn hình “Thông tin xác nhận lệnh”. Xem hình bên dưới:

         Lưu ý: “Thông tin xác nhận lệnh” chỉ xuất hiện những lệnh đã đặt qua điện thoại nhưng khách hàng chưa duyệt (ký tên). 

 Bước 7: Khách hàng kiểm tra thông tin lệnh đã đặt và bấm “Xác nhận” để hoàn tất quá trình duyệt lệnh qua điện thoại. Sau khi “Xác nhận”, lệnh vừa duyệt sẽ không còn hiển thị trong màn hình “Thông tin xác nhận lệnh”. Xem hình bên dưới:

  Lưu ý: Cột “Trạng thái” trong màn hình “Thông tin xác nhận lệnh” thể hiện tình trạng lệnh đặt qua điện thoại chưa duyệt bởi khách hàng.