SJCS cung cấp đa dạng các loại dịch vụ bao gồm mở tài khoản, giao dịch chứng khoán, giao dịch ký quỹ, lưu ký chứng khoán.v.v. Khách hàng có thể yên tâm thực hiện quyền về cổ tức, chia tách cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu và quyền tham gia đại hội cổ đông thông qua các dịch vụ của SJCS. 

SJCS nhận đặt lệnh mua/bán chứng khoán trực tiếp tại quầy hoặc gián tiếp qua Internet (trading online), qua điện thoại, fax. Sự tiện ích của dịch vụ trading online sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, đem lại sự thuận tiện về tốc độ và sự chính xác đặc biệt phù hợp với phương thức khớp lệnh liên tục. Khách hàng có thể:

  • Mở tài khoản (tiền, chứng khoán) qua internet;
  • Đặt lệnh mua bán chứng khoán qua internet, SMS;
  • Kiểm tra số dư tài khoản (tiền, chứng khoán), tình trạng danh mục đầu tư của khách hàng qua internet;
  • Nhận xác nhận giao dịch qua thư điện tử ngay sau phiên giao dịch;
  • Nhận bản tin nghiên cứu qua thư điện tử;
  • ..v..v...