HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
 
  
    I.            GIỚI THIỆU CHUNG
SJCS Online Trading (Giao dịch trực tuyến SJCS) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC cung cấp. Thông qua trình duyệt có kết nối internet, Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch chứng khoán mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến sàn của SJCS.
 
     II.            HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1.      Đăng nhập
Bước 1: Khách hàng mở biểu tượng trình duyệt web (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome).
Bước 2: Khách hàng truy cập vào trang chủ SJCS theo đường dẫn: http://sjcs.com.vn. Nhấn vào Giao dịch trực tuyến trên màn hình hiển thị.
 
 
 
Bước 3: Khách hàng đăng nhập tài khoản theo các thao tác sau:
·        Nhập số tài khoản và mật khẩu đăng nhập lần đầu.
·        Nhập mã xác thực.
·        Sau đó nhấn .
·        Đổi mật khẩu đăng nhập: sau khi đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu đăng nhập mặc định để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản khách hàng
 

 
Lưu ý:
Số tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu đặt lệnh được hệ thống gửi tới số điện thoại khách hàng dưới dạng tin nhắn SMS.
Ví dụ:
§ Số tài khoản trong hợp đồng khách hàng là :099C009999
§ Mật khẩu đăng nhập hợp lệ phải có ký tự alphabe và số
Mã xác thực không cần gõ in hoa
Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập hoặc đặt lệnh: khách hàng liên hệ phòng dịch vụ để được cung cấp lại mật khẩu.
2.      Thoát
Khách hàng nhấn nút  để thoát khỏi trang Giao dịch trực tuyến
3.      Đặt lệnh trực tuyến
Khách hàng chọn menu Đặt lệnh trực tuyến, màn hình hiển thị các menu phụ Đặt lệnh trực tuyếnDuyệt lệnh pha phone.
Đặt lệnh trực tuyến
Khách hàng vào menu phụ Đặt lệnh trực tuyến
 

 
Màn hình Đặt lệnh trực tuyến  bao gồm 3 phần chính:
Phần 1: Đặt lệnh: lệnh mua và bán.
Phần 2: Hiển thị Danh mục đầu tư, Thông tin tiềnThông tin chứng khoán của khách hàng.
Phần 3: Hiển thị danh sách lệnh trong ngày: Lệnh đặt, Lệnh khớp, Lệnh sửa, Lệnh hủy.
 
 

Lưu ý:
§ Khách hàng nhấn nút  để cập nhật thông tin mới nhất.
§ Khách hàng nhấn nút  để thực hiện bán nhanh mã chứng khoán mà khách hàng muốn bán.
§ Qui ước về Số lượng và Giá chứng khoán: khách hàng không cần nhập dấu phẩy khi con số khách hàng gõ vượt qua 3 số: gõ 1000 thì màn hình sẽ hiển thị 1,000.
§ Khách hàng muốn sửa hoặc hủy lệnh, nhấn nút  hoặc trong phần 3.
 
Các bước đặt lệnh:
§ Nhấn  để chọn Mua hoặc Bán
§ Nhập mã chứng khoán
§ Nhấn  để chọn loại lệnh.
§ Nhập Số lượng chứng khoán
§ Nhập Giá chứng khoán
§ Nhấn  để chọn loại tài khoản tiền
§ Nhập mật khẩu đặt lệnh
§ Nhấn nút  để hoàn thành quá trình đặt lệnh
 
Duyệt lệnh qua phone
Khách hàng vào menu phụ Duyệt lệnh qua phone
Màn hình Duyệt lệnh qua phone bao gồm 2 phần:
Phần 1: Khách hàng chọn tìm kiếm lệnh đặt qua phone chưa được xác nhận trong lịch sử giao dịch.
Phần 2: Hiển thị danh sách lệnh đặt chưa được xác nhận mà khách hàng muốn tìm kiếm.
 

 
                        Các bước duyệt lệnh:
§ Khách hàng nhấn nút  để thực hiện tìm kiếm lệnh đặt qua phone chưa được xác nhận trong lịch giao dịch mà khách hàng muốn tìm.
§ Khách hàng nhấn nút  để xác nhận những lệnh đặt qua phone.
4.      Tra cứu
Khách hàng chọn menu Tra cứu, màn hình hiển thị các menu phụ Số dư tiền, Số dư chứng khoán, Thông tin tài khoản, Sổ lệnh giao dịchBáo cáo giao dịch chứng khoán.
 

 
Số dư tiền
Khách hàng chọn menu phụ Số dư tiền
 

 
Màn hình Số dư tiền bao gồm 2 phần:
Phần 1: Khách hàng nhấn nút  trên màn hình để chọn loại tài khoản tiền muốn tra cứu.
Phần 2: Hiển thị thông tiền khách hàng muốn tra cứu: Số dư tài khoản tiền  hiện có và Số dư tiền chờ về.
 

 
 
Số dư chứng khoán
Khách hàng chọn menu phụ Số dư chứng khoán
 

 
 
Màn hình Số dư chứng khoán bao gồm 2 phần:
Phần 1: Khách hàng nhấn nút  trên màn hình để chọn loại tài khoản chứng khoán muốn tra cứu.
Phần 2: Hiển thị thông tin chứng khoán muốn tra cứu: Chứng khoán khách hàng có thể giao dịch trên 3 sàn HNX, HOSE, UPCOM và Số dư chứng khoán chờ về.
 

 
Thông tin chứng khoán
Khách hàng chọn menu phụ Thông tin tài khoản
 

 
 
 Màn hình Thông tin tài khoản:
 

 
Sổ lệnh giao dịch
Khách hàng chọn menu phụ Sổ lệnh giao dịch
 

 
Màn hình Sổ lệnh giao dịch bao gồm 3 phần:
Phần 1: Khách hàng tìm kiếm các giao dịch chứng khoán trong lịch sử: lệnh đặt, lệnh sửa, lệnh hủy. Chọn ngày  muốn xem và nhấn nút  để tìm kiếm các giao dịch trong lịch sử.
Phần 2: Danh sách các giao dịch chứng khoán mà khách hàng muốn tìm kiếm.
Phần 3: Kết xuất danh sách các giao dịch chứng khoán mà khách hàng đang xem ra file excel. Khách hàng nhấn nút  để thực hiện.
 

 
Báo cáo giao dịch chứng khoán
Khách hàng chọn menu phụ Báo cáo giao dịch chứng khoán
 

 
Màn hình Báo cáo giao dịch chứng khoán bao gồm 3 phần:
Phần 1: Khách hàng tìm kiếm các giao dịch chứng khoán trong lịch sử: lệnh khớp. Chọn ngày  muốn xem và nhấn nút  để tìm kiếm các giao dịch trong lịch sử.
Phần 2: Danh sách các giao dịch chứng khoán mà khách hàng muốn tìm kiếm.
Phần 3: Kết xuất danh sách các giao dịch chứng khoán mà khách hàng đang xem ra file excel. Khách hàng nhấn nút  để thực hiện.
 

 
5.      Phân tích
Khách hàng chọn menu Phân tích, màn hình hiển thị menu phụ Tính lãi lỗ
            Tính lãi lỗ
 

 
            Màn hình hiển thị bao gồm 3 phần:
Phần 1: Khách hàng nhấn ô  để chọn loại tài khoản giao dịch chứng khoán và nhấn nút  để xem thông tin tiền giao dịch chứng khoán: Lãi/ lỗ tiền, % lãi lỗ,  tổng số dư tiền mặt, tổng giá trị chứng khoán trạng thái…
Phần 2: Hiển thị các thông tin tài khoản tiền mặt.
Phần 3: Hiển thị thông tin tài khoản chứng khoán.
 
 
 
6.      Hệ thống
Khách hàng chọn menu Hệ thống, màn hình hiển thị các menu phụ: Đổi mật khẩu đăng nhập, Đổi mật khẩu đặt lệnh.
            Đổi mật khẩu (đăng nhập)/ Đổi mật khẩu đặt lệnh
 

 
Màn hình hiển thị cửa sổ đổi mật khẩu, khách hàng nhấn  để thực hiện việc đổi mật khẩu.
 
III.            THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khách hàng vui lòng liên hệ với phòng Môi giới trên sàn giao dịch của SJCS để đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến
Trong quá trình sử dụng, khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải đáp xin liên hệ với chúng tôi qua:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC (SJCS)
  • Địa chị: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Email:infosjcs@sjcs.com.vn
  • Điện thoại: (08) 3932 9999 – 150/151